Ellen Hillbom

Universitetslektor, Filosofie doktorTidigare namn: Ellen Carlsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

Mitt övergripande forskningsintresse ligger i att förstå utveckling över lång tid i Afrika. Detta inbegriper hela tidsperioden mellan dagsaktuella utmaningar och den koloniala eran. Mitt intresse för långsiktiga förändringsprocesser har lett mig till att publicera forskning som sträcker sig över ett antal olika ämnen, t.ex.: strukturomvandling; jordbruksomvandling; naturresursberoende; småskaliga jordbruk; ojämlikhet; äganderätter och det koloniala arvet. Jag är intresserad av hela den afrikanska regionen men har speciellt studerat Botswana, Tanzania, Malawi, Zambia och Mauritius

Undervisning

Jag har arbetat som lärare på Lunds universitet sedan sent 1990-tal. Under åren har jag undervisat på en mängd olika kurser och program från grundnivå upp till forskarnivå, på min egen institution och fakultet likväl som på andra fakulteter. Jag har undervisat i traditionell ekonomisk historia, utvecklingsstudies, lärarutbildningen, management, och mycket mer. Jag har också handlett en större mängs uppsatser på kandidat- och mastersnivå.

Samverkan

Jag har som ambition att kombinera min forskning med anstängningar att sprida mina forskningsresultat till studenter och en intresserad allmänhet. Detta har lett till att jag med jämna mellanrum ger presentationer på studiecirklar och för representanter för det private näringslivet som är intresserade av Afrika. Jag har även skrivit och varit redaktör för läroböcker av vilka en kan laddas ned gratid från nätet.

https://aehnetwork.ord/textbook

Senaste forskningsoutput

Agnes Andersson Djurfeldt, Göran Djurfeldt, Ellen Hillbom, Isinika, A. C., Joshua, M. D. K., Kaleng’a, W. C., Kalindi, A., Msuya, E., Mulwafu, W. & Wamulume, M., 2019, I : Development Studies Research. 6, 1, s. 62-75 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ellen Hillbom & Erik Green, 2018 jun 1, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 387 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (73)