Ellen Landgren

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation
  • Omvårdnad

Forskning

Antagen som doktorand på institutionen för kliniska vetenskaper med inriktning reumatologi, i Lund, sedan 1 januari 2019. Arbetar med ett projekt med namnet "Bättre omvårdnad för patienter med nydebuterad reumatoid artrit (RA)" som delvis är ett europeiskt samarbete inom projektet EQPERA - European Qualitative research project on Patient-preferred outcomes in Early Rheumatoid Arthritis.

Med min forskning försöker jag få kunskap om patienters förväntningar tidigt i sjukdomsförloppet och hur vi kan använda denna kunskap för att utveckla den personcentrerade vården och förbättra delat beslutsfattande mellan patient och vårdgivare.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)