Ellen Parsland

Doktorand

Forskning

Mitt doktorandprojekt bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet "Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden - vilken roll spelar kommunerna?" och handlar om den integrationspolitik som görs inom kommunala arbetsmarknadsinsatser. Mitt forskningsintresse ligger i de kategoreringsprocesser som görs vad gäller arbetslösa personer inom kommunala arbetsmarknadsinsatser samt hur deltagare i kommunala arbetsmarknadsverksamheter upplever insatserna. Avhandlingen väntas vara färdig hösten 2022. 

Jag började som doktorand hösten 2018. Jag har sedan tidigare en fil.mag i socialt arbete och är i grunden socionom. Jag har under cirka fem års tid arbetat som socialsekreterare inom försörjningsstöd, men har också jobbat som verksamhetsutvecklare inom individ- och familjeomsorg.