Em Andersson

Universitetslektor, Fil. Dr. i sociologi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete
  • Sociologi

Forskning

Mitt forskningsintresse omfattar välfärdsstudier och organisationsstudier. Jag har ett övergripande intresse för poststrukturalistiska, postkoloniala och feministiska perspektiv. Inom välfärdsfältet intresserar jag mig särskilt för socialpolitiska diskurser om medborgargrupper, familjepraktiker och sociala problem. Min avhandling är en foucauldiansk diskursanalys av kunskapsproduktion om internationell adoption i svenska, samtida socialpolitiskt relaterade texter. Jag har vidareutvecklat temat i internationella artiklar och kapitel i svenska antologier. Inom organisationsfältet intresserar jag mig särskilt för inkluderande och exkluderande processer i organisationskulturer. I forskningsprojektet ”I Hedda Anderssons fotspår”, finanserat av Lunds universitet, har jag med etnografisk metod studerat betydelsen av rasifiering och klass i högre utbildning.

Undervisning

  • Socionomprogrammet, termin 2, dk 2: Sociologiska perspektiv på socialpolitik
  • Socionomprogrammet, termin 2, dk 1-3: Reflektionshandledning
  • Socionomprogrammet, termin 6, dk 3: Kursansvar, uppsatshandledning, examination
  • Handledning av masteruppsatser inom Samfak

Senaste forskningsoutput

Malinda Andersson, 2015, Critical Kinship Studies. Krolocke, C., Myong, L., W Adrian, S. & Tjornhoj-Thomsen, T. (red.). Rowman & Littlefield, s. 203-219

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Malinda Andersson, 2014, Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap. Sandell, K., Sager, M. & Räthzel, N. (red.). s. 115-123

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Malinda Andersson, 2014, Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin. Sandell, K. (red.). Makadam förlag, s. 196-217

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (5)