Emelia Mellergård

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Endokrinologi och diabetes
  • Psykologi

Forskning

Mitt forskningsområde är typ 2 diabetes, med ett specifikt fokus på diabetespsykologi och diabeteshantering. I mitt nuvarande doktorandprojekt undersöker jag psykologiska faktorers inverkan på glykemisk kontroll, skillnader i glykemisk stabilitet mellan olika grupper, samt vilka behov, värden och preferenser som guidar självhantering hos individer med typ 2 diabetes.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (2)