Emelie Engström

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Programvaruteknik

Forskning

Jag bedriver forskning som rör metodik för storskalig industriell mjukvaruutveckling. Storskalig mjukvaruutveckling innebär enorma mängder abstrakt information som hanteras av många människor. Produkterna eller systemen i sig är inget annat än information, inget vi kan ta på, eller se utan de är artificiella rakt igenom. Samtidigt har de en tendens att växa i storlek och komplexitet. Googles internettjänster består t.ex. av 2 miljarder rader kod (exekverbara instruktioner). Eftersom människor av naturen har en mycket begränsad förmåga att processa information innebär det stora utmaningar att utveckla och kvalitetssäkra mjukvara på ett systematiskt och kontrollerat sätt.

För att förstå förutsättningarna för storskalig mjukvaruutveckling behöver vi studera såväl verktyg och processer som sociala och kognitiva aspekter av dessa. Därför bedriver jag det mesta av min forskning medelst empiriska studier i nära samarbete med industrin. Jag har ett särskilt intresse för hur kunskap utvecklas och kommuniceras inom disciplinen och har skrivit artiklar om metodik och teoribygge för programvarutekteknik som en designvetenenskap.

Senaste forskningsoutput

Hugo Jernberg, Per Runeson & Emelie Engström, 2020 aug 28, (Accepted/In press) Proceedings of the ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM) Industry Track. Cataldo, M. & Ciolkowski, M. (red.). Association for Computing Machinery (ACM), 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Per Runeson, Emelie Engström & Margaret-Anne Storey, 2020 aug 28, Contemporary Empirical Methods in Software Engineering. Springer, s. 127-147 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Emelie Engström, Margaret Anne Storey, Per Runeson, Martin Höst & Maria Teresa Baldassarre, 2020 jun 16, I : Empirical Software Engineering. 25, 4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)