Emelie Lantz

Doktorand

Forskning

Jag är doktorand vid avdelningen för mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds univeristets forskarskola Agenda 2030. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det svenska civilsamhällets arbete, förståelse och möjliga ansvar för de globala målen.