Emelie Lantz

Doktorand

Doktorand

Forskning

Jag är doktorand vid avdelningen för mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds univeristets forskarskola Agenda 2030. Mitt avhandlingsprojekt handlar om att förstå de idéer och normer som finns inbäddat i Agenda 2030 och vilken roll de eventuellt kan spela i implementeringen av agendan i en lokal kontext. Anhandlingen har ett empiriskt fokus och följer exempel på lokala partnerskap i Malmö emellan ideel sektor och Malmö stad. Vilken roll spelar civilsamhälles aktörer i dessa partnerskap? Avhandlingen har ett fokus på mänskliga rättigheter och tittar på dessa partnerskap utifrån principer om ansvarsutkrävning, deltagande och icke-diskriminering och jämlikhet. Agenda 2030 principen "lämna ingen utanför" har en särskild betydelse i avhandlingsprojektet likaså frågan om ekonomisk ojämlikhet.