Emil Bernmalm

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik
  • Religionsvetenskap

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring frågor om etik, religion, normalitet, makt och funktionsvariation.

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag relationen mellan religionsämnet, inkluderande undervisning och målsättningen om en skola för alla. Ur ett vidare perspektiv handlar arbetet om frågor om inklusion och exklusion och hur skolans inkluderande praktiker upplevs på olika sätt av elever. Närmare bestämt: Hur upplevs skolans ideal om att passa alla av den som tydligt är ”objekt” för en sådan intention? Utgångspunkten för arbetet är att idén om en skola för alla är komplex med avseende på variationen av elever som skolan förhåller sig till i dag. Denna komplexitet förutsätter flexibilitet och normkritiska förhållningssätt men också kompromisser mellan olika utbildningsmål och elevgrupper. I det snävare perspektivet reser jag frågan om hur elever med rörelsehinder erfar denna komplexitet och vad deras erfarenhet har för betydelse för religionsundervisningen, framförallt med avseende på förståelsen för andra, mångfald och etik.

Senaste forskningsoutput

Emil Bernmalm & Jonatan Nästesjö, 2021, Ögonblick: En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten. Bosseldal, I., Lundberg, J. & M. M. (red.). Lund: Lund Studies in Educational Sciences, s. 129-144 16 s. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 16).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Emil Bernmalm, 2018, s. 267.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Emil Bernmalm & David Örbring, 2018

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (3)