Emily Sonestedt

Forskargruppschef, Docent, Biträdande universitetslektor, Forskare, MSc i nutrition, PhD, , PhD, MSc

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • nutrition, kolhydrater, socker, fetma, epidemiologi, livsmedel

Forskning

Jag har en magisterexamen i nutrition från Stockholms universitet (2003), en doktorsexamen (2009) i folkhälsovetenskap och nutritionsepidemiologi från Lunds universitet, och är docent i nutritionsepidemiologi. Jag är forskargruppschef och våra forskningsprojekt involverar interaktionen mellan genetiska faktorer och kostfaktorer för fetma, typ 2 diabetes, dislipidemi, och hjärt-kärlsjukdom. Mitt främsta fokus är att klargöra vilken roll kolhydratkvalitet, främst sockerkonsumtion, har på hälsan. Jag har finansiering från Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Crafoordska stiftelsen, Påhlssons stiftelse och ALF-medel. Vi är även involverad i internationella samarbeten kring gen-miljö-interaktionsanalyser. 

Senaste forskningsoutput

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), M.L.C. Iurilli, Aleksander Giwercman, Emily Sonestedt, Tanja Stocks & Sarah L. Filippi, 2021, I: eLife. 10, e60060.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (180)