Emily Sonestedt

Docent, Forskargruppschef, Forskare, MSc i nutrition, PhD, , PhD, MSc

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • nutrition, kolhydrater, socker, fetma, epidemiologi, livsmedel

Forskning

Jag har en magisterexamen i nutrition från Stockholms universitet (2003), en doktorsexamen (2009) i folkhälsovetenskap och nutritionsepidemiologi från Lunds universitet, och är docent i nutritionsepidemiologi. Jag har tidigare varit gästforskare vid Children´s Hospital Research Institute, USA Mina forskningsprojekt involverar interaktionen mellan genetiska faktorer och kostfaktorer för fetma, typ 2 diabetes, dislipidemi, och hjärt-kärlsjukdom. Mitt främsta fokus är att klargöra vilken roll kolhydratkvalitet, främst sockerkonsumtion, har på hälsan. Jag har finansiering från Vetenskapsrådet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Hjärt-lungfonden, Crafoordska stiftelsen, Påhlssons stiftelse och ALF-medel. Vi är även involverad i internationella samarbeten kring gen-miljö-interaktionsanalyser. 

Senaste forskningsoutput

Baumeister, S. E., Emily Sonestedt, Bodil Ohlsson, Leitzmann, M. F. & et al., 2018 dec 22, I : Journal of Hepatology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (144)