Emma Carlstedt

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Forskning

Jag tog min sjuksköterskeexamen i juni 2007 vid Linköpings universitet. På grund av mitt stora intresse för hälsopromotion och sjukdomsförebyggande arbete läste jag kort därefter en masterutbildning i folkhälsa vid Uppsala universitet, ifrån vilken jag tog examen i juni 2010. Efter det arbetade jag i två olika projekt med inriktning prevention och människors levnadsvanor innan jag i september 2012 antogs som doktorand vid Lunds universitet.

Jag verkar idag i Susanne Iwarssons forskningsgrupp ”Aktivt & hälsosamt åldrande” inom projektet: Outdoor mobility and bus travels – Enhanced participation for people with cognitive impairments after stroke. Projektet är alltså inriktat på människor som drabbats och överlevt en stroke och som konsekvens av sjukdomen upplever kognitiva funktionsnedsättningar. Forskningen handlar bland annat om att mäta tillförlitlighet i olika bedömningsinstrument. Vidare kommer även en intervention att genomföras i syfte att förstärka self-management hos människor som drabbats av stroke och som upplever kognitiva funktionsnedsättningar. Avhandlingen kommer att inkludera studier med såväl kvantitativ som kvalitativ design. Huvudhandledare är professor Susanne Iwarsson. Bitr handledare är professor Agneta Ståhl och postdoktor Eva Månsson Lexell. 

Senaste forskningsoutput

Emma Carlstedt, 2018, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 95 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (9)