Emma Niméus

Forskare, Medicine doktor, Specialistläkare i Kirurgi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Forskning

Bröstcancer drabbar var tionde kvinna. Lokalt recidiv (LR) indikerar en ökad risk för både fjärråterfall och mortalitet och kan vara det första tecknet för spridd sjukdom. Att kunna förutsäga ett LR är därav av stor vikt, ett problem vi ska försöka lösa. Målsättningen inom gruppen är att förutsäga återfall genom monitorering av bröst cancer specifika proteiner i tumörvävnad och patient blod, genom att använda kombinationen av DNA sekvensering och mass spektrometri analys och att översätta våra resultat till klinisk rutin. Med ett proteogenomisk tillvägagångssätt kommer vi att identifiera biomarkörer för att kunna förutsäga LR som kommer att valideras med immunohistokemi (TMA) i ett nytt patient material och med mass spektrometri i blod. Med vår strategi kommer vi förhoppningsvis att hitta bröstcancer specifika förändringar som kan definiera nya biomarkörer som kan särskilja patienter med en förhöjd risk för att utveckla LR.

Senaste forskningsoutput

Yalai Bai, Kimberly Cole, Sandra Martinez-morilla, Fahad Shabbir Ahmed, Jon Zugazagoitia, Johan Staaf, Ana Bosch-Campos, Anna Ehinger, Emma Niméus, Johan Hartman, Balazs Acs & David L Rimm, 2021 jun 4, I: Clinical Cancer Research. s. clincanres.0325.2021 clincanres.0325.2021.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (30)