Emma Strömblad

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

  • Fritidsresande, Resbeteende, Hållbart resande, Resvaneundersökningar

Forskning

Min forskning handlar främst om resbeteende kopplat till fritidsresor. Fritidsresande står för en stor andel av den totala körsträckan med bil i Sverige idag, och bidrar därmed stort till transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Trots detta vet vi inte så mycket om hur vi kan ändra beteenden när det gäller just fritidsresor. För att kunna identifiera lämpliga åtgärder särskilt riktade mot att uppnå mer hållbart fritidsresande behöver vi veta mer om vad som motiverar människor att göra olika typer av fritidsresor, och vilka resor som är viktigast för människors upplevda välbefinnande.