Emma Tegling

Postdoktor

Forskning

Jag bedriver postdoktoral forskning vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), på avdelningen Institute for Data, Systems, and Society, med hjälp av Vetenskapsrådets internationella postdok. Min forskning handlar om storskaliga nätverkssystem. 

Jag disputerade i januari 2019 från avdelningen för reglerteknik vid KTH, varifrån jag även har min civilingenjörsexamen i teknisk fysik sedan 2013. Jag har även gästforskat vid University of Newcastle (2019), UC Santa Barbara (2015), the Johns Hopkins university (2013) och Caltech (2011).