Eric Brandstedt

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Forskning

Doktor i praktisk filosofi. Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, närmare bestämt om en rättvis fördelning av kostnaderna och fördelarna av att hantera klimatförändringarna. Ett relaterat forskningsintresse är intergenerationell rättvisa, alltså rättvisefrågor mellan generationer. Därutöver har jag ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, i synnerhet dess metodologiska grund och John Rawls teorier och metoder. Har även forskat och undervisat i mänskliga rättigheter.

Mellan 2015-2017 forskade jag vid the London School of Economics and Political Science.

Sedan juni 2015 jobbar jag med ett postdok-projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) om relationen mellan klimatetik och klimatpolitik.

Sedan juni 2015 jobbar jag med ett postdoc-projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) om relationen mellan klimatetik och klimatpolitik.

Senaste forskningsoutput

Eric Brandstedt & Brülde, B., 2019 mar 12, I : Journal of Applied Philosophy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Brännmark, J. & Eric Brandstedt, 2019 feb, I : Journal of Political Philosophy. 27, 1, s. 48-66

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eric Brandstedt, 2019, I : Critical Review of International Social and Political Philosophy. 22, 2, s. 221-234

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (21)