Eric Norén

Doktorand

Forskning

Titel

Ersättning vid allmänna intrång (arbetstitel)

Forskningsämne

Tvångsvis markåtkomst, hur är det möjligt, ska det ersättas och av vem?  

Forskning

Ersättning vid intrång i fast egendom, är det ett effektivt system? Det är den huvudsakliga frågeställningen som ställs i forskningen. Hur påverkar bestämmande av ersättning, med tillhörande ersättningsregler i lag, samhället utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bidrar dagens ersättningssystem till att endast de mest värdefulla intrången i fast egendom genomförs? Har ändringen av expropriationslagen 2010 föranlett någon förändring kring agerandet vad gäller intrång för allmänna ändamål?

Forskningen behandlar såväl fastighetsrätt som nationalekonomi. Utifrån rättsekonomisk analys ska gällande regler för expropriationsersättning analyseras och utvärderas. Vad kan i teorin förväntas ske när regler för ersättning vid allmänna intrång ändras?

Forskningen avser även att innehålla avsnitt av mer rättsfilosofiska aspekter: Vad är rättvis fördelning/ersättning vid infrastrukturintrång? Hur kan äganderätten anses stärkas av ändrade ersättningsregler etcetera?

Avhanlingen kommer presenteras i en monografi på svenska.

Handledare: Docent Åsa Hansson
Biträdande handledare: Lektor Malin Sjöstrand

Start: 1 september, planeras att avslutas våren 2021

Undervisning

Undervisar i fastighetsvetenskapliga ämnen, företrädesiv inom fastighetsrätt och fastighetsrättsliga ersättningar, beräkningar och bestämmande av ersättning. Handleder även examensarbeten som behandlar ämnen som ligger nära undervisningen och forskningsämnet.

Kursansvarig för kursen Värdering och ersättning vid markåkomst (VFTF15).

Yrkesarbete

Senaste forskningsoutput

Ingemar Bengtsson, Fredrik Kopsch, Malin Sjöstrand, Fredrik Warnquist, Eric Norén & Anna Treschow, 2019 jan, (Unpublished) 5 s.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Eric Norén & Fredrik Warnquist, 2018 feb 15, Samhällsbyggaren, 2018, 1, s. 36-39 3 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (2)