Erik Ahlberg

Forskare
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Mobila mätningar av atmosfäriska sotpartiklar

  Erik Ahlberg, Adam Kristensson & Vilhelm Malmborg

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 2. Lågkostnadssensorer för mätning av luftkvalitet- medborgarforskning och sputspetsmätningar

  Erik Ahlberg

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: UppdragsforskningIndividuellt forskningsprojekt

 3. Ageing of soot particles

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Erik Ahlberg, Axel Eriksson, Stina Ausmeel, Panu Karjalainen, Thomas Bjerring Kristensen & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 4. Source apportionment of Polish Warmia-Mazuria background organic aerosol

  Stina Ausmeel, Adam Kristensson, Anna Degórska, Axel Eriksson & Erik Ahlberg

  2018/01/012019/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 5. Forest-atmosphere exchanges and climate feedbacks

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg, Jacob Klenø Nøjgaard, Thomas Holst & Marcin Jackowicz-Korczynski

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Stina Werners Fond, Swedish Research Council

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Contribution to particle exposure due to ship emissions

  Adam Kristensson, Kirsten Inga Kling, Moa Sporre, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Crafoordska stiftelsen, Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2016/01/012020/05/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt