Erik Bengtsson

Universitetslektor, Biträdande,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Arbetslivsstudier

Nyckelord

  • inequality, labour markets, wage bargaining, political economy, wealth distribution

Forskning

Jag är biträdande universitetslektor i ekonomisk historia sedan maj 2017, och docent sedan september 2019. Jag kom till Lund som postdoktoral forskare 2015, för att arbeta i ett projekt om förmögenheter och deras fördelning i Sverige 1750-1900. Jag kom hit från Göteborgs universitet där jag disputerade 2013.

Jag forskar om historisk politisk ekonomi och ekonomisk ojämlikhet. Min forskning är en kombination av makroekonomisk historia och jämförande politisk ekonomi.

År 2020 är jag verksam inom tre olika projekt.

Mats Olsson och jag har ett projekt om agrar politik i Sverige från 1700-talets mitt till 1900-talets mitt. Carolina Uppenberg och Magnus Olofsson är också verksamma inom projektet, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Jag leder 2019-2022 ett forskningsprojekt om svenska inkomster och deras fördelning 1860-1970, finansierat av Vetenskapsrådet och Handelsbankens forskningsstiftelser. Det är jag, Jakob Molinder (Uppsala) och Svante Prado (Göteborg) som arbetar i detta projekt.

2020 till och med 2025 är jag också verksam som forskare i ett stort forskningsprogram som leds av professor Jenny Andersson vid Uppsala universitet, "Nyliberalism i Norden". I detta projekt kommer jag forska om lönebildningens och den makroekonomiska politikens omvandlingar i Norden sedan 1970-talet.

Undervisning

Jag undervisar i Lund på två kurser på grundnivå: Världens ekonomiska historia och Den svenska modellens uppgång och fall. Detta speglar också mina forskningsintressen av makroekonomisk historia och arbetsmarknadshistoria. Jag föreläser också regelbundet på KTH om doktrinhistoria och har hållt i en kurs om den svenska jämlikhetens historia på universitetet i Sao Paulo (USP) i Brasilien.

Forskningsgenomslag

Då och då deltar jag, med glädje, i paneldiskussioner om inkomstfördelning, lönebildning och andra ämnen som jag forskar om, och intervjuas ibland i tidningar. Jag recenserar böcker bland annat i tidskriften Arena och skriver en del populärvetenskapliga artiklar och bokkapitel

Senaste forskningsoutput

Erik Bengtsson, Rubolino, E. & Waldenström, D., 2020 apr, Paris, 43 s. (WID.world Working Papers; nr. 2020/08).

Forskningsoutput: Working paper

Stockhammer, E. & Erik Bengtsson, 2020 mar, I : International Review of Applied Economics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Castañeda Garza, D. & Erik Bengtsson, 2020, 68 s. (Lund Papers in Economic History. General Issues; nr. 2020:212).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (38)