Erik Bengtsson

Universitetslektor, Biträdande,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Arbetslivsstudier

Nyckelord

  • inequality, labour markets, wage bargaining, political economy, wealth distribution

Forskning

Jag är biträdande universitetslektor i ekonomisk historia sedan maj 2017. Jag kom till Lund som postdoktoral forskare 2015, för att arbeta i ett projekt om förmögenheter och deras fördelning i Sverige 1750-1900. Jag kom hit från Göteborgs universitet där jag disputerade 2013.

Jag forskar om historisk politisk ekonomi, ekonomisk ojämlikhet, industriell produktivitet, lönebildning och inkomstfördelning. Min forskning är en kombination av makroekonomisk historia och jämförande politisk ekonomi.

Undervisning

Jag undervisar i Lund på två kurser på grundnivå: Världens ekonomiska historia och Den svenska modellens uppgång och fall. Detta speglar också mina forskningsintressen av makroekonomisk historia och arbetsmarknadshistoria. Jag föreläser också regelbundet på KTH om doktrinhistoria och har hållt i en kurs om den svenska jämlikhetens historia på universitetet i Sao Paulo (USP) i Brasilien.

Forskningsgenomslag

Då och då deltar jag, med glädje, i paneldiskussioner om inkomstfördelning, lönebildning och andra ämnen som jag forskar om, och intervjuas ibland i tidningar. Jag recenserar böcker bland annat i tidskriften Arena och skriver en del populärvetenskapliga artiklar och bokkapitel

Senaste forskningsoutput

Stockhammer, E. & Erik Bengtsson, 2019, 51 s. (Lund Papers in Economic History. General Issues; nr. 2019:188).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (30)