Erik Bodensten

Forskare, Fil dr, Fil dr
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Inledning

  Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders, 2018 feb, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 9-13 (Studia historica Lundensia; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson

  Erik Bodensten (red.), Kajsa Brilkman (red.), David Larsson Heidenblad (red.) & Hanne Sanders (red.), 2018 feb, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 313 s. (Studia historica lundensia; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Scandinavia Magna: En alternativ nordisk statsbildning 1743

  Erik Bodensten, 2018 feb, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 61-75 (Studia historica Lundensia; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Political Knowledge in Public Circulation: The Case of Subsidies in Eighteenth-Century Sweden

  Erik Bodensten, 2018 jan, Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Östling, J., Sandmo, E., Larsson Heidenblad, D., Nilsson Hammar, A. & Nordberg, K. H. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 82-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2016
 7. Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  ERIK BODENSTEN, 2016 apr 29, Lund: Lund University (Media-Tryck). 399 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 8. 2014
 9. Heder och ära i tidigmodern politisk offentlighet

  Erik Bodensten, 2014, Förmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830. Runefelt, L. & Sjöström, O. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 129–145

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. 2011
 11. Andreas Hellerstedt, Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

  Erik Bodensten, 2011, I : Scandia. 77, 2, s. 178-180

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.