Erik Eriksson

Doktorand, Filosofie kandidat, , Masterexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Forskning

Sedan maj 2020 är jag anställd som doktorand i projektet HoT-Age inom forskargruppen Aktivt och Hälsosamt Åldrande vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Min huvudhandledare är Dr Steven Schmidt, och mina biträdande handledare är Dr Maya Kylén samt Dr Anna Wanka vid Goethe Universitet i Frankfurt.

De studier som ingår i min avhandling syftar på att få en fördjupad förståelse för det dynamiska samspelet mellan aspekter av det upplevda boendet och livsförändringar, och hur detta samspel påverkar häsla, välmående, fungerande, samt socialt deltagande genom åldrandet.