Erik Eriksson

Doktorand, Filosofie kandidat, , Masterexamen
Fler filtreringsmöjligheter
  1. HoT-Age: HoT-Age: Upplevda boendeaspekter och livsförändringar: Gott åldrande i det egna hemmet.

    Steven Schmidt, Maya Kylén, Björn Slaug, Susanne Iwarsson, Frank Oswald, Anna Wanka & Erik Eriksson

    2020/01/012022/12/31

    Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete