Erik Hannerz

Universitetslektor, Biträdande
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. “Keep Fighting Malmö”: – Graffiti and the negotiations of interests and control at Open walls

  Erik Hannerz & Jacob Kimvall, 2019, Creating the City: Identity, Memory and Participation. Conference proceedings. Brunnström, P. & Claesson, R. (red.). Malmö University, s. 395-420

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 3. 2018
 4. Subkulturer och ordnandet av skillnader

  Erik Hannerz, 2018, Barn- och Ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv. Johansson, T. & Sorbring, E. (red.). Liber, s. 218-232

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. 2017
 6. Bodies, doings, and gendered ideals in Swedish graffiti

  Erik Hannerz, 2017, I: Sociologisk Forskning. 54, 4, s. 373-376 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. 2016
 8. Det fria musiklivet i Skåne: Möjligheter och hinder för professionell verksamhet

  Erik Hannerz, Felicia Eklund & Jens Trondman, 2016, Region Skånes kulturnämnd. 54 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Emplacing Punk: Subcultural Boundary work and space in Indonesia

  Erik Hannerz, 2016, Punks, Monks and Politics : Authenticity in Thailand, Indonesia and Malaysia . Lee, J. & Ferrarese, M. (red.). London: Rowman & Littlefield Publishers, s. 91-104 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Rätten till en annan stad: Att bada bastu och böja skedar

  Erik Hannerz, 2016, Bastu Anden: Löylyn henki. Wireaus, A. (red.). Stockholm: Art Sauna Books, s. 18-27 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Redefining the subcultural: The sub and the cultural

  Erik Hannerz, 2016, I: Educare - Vetenskapliga Skrifter. 2016, 2, s. 50-74 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2015
 13. Performing Punk

  Erik Hannerz, 2015, Palgrave Macmillan. 219 s. (Cultural Sociology)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 14. 2014
 15. Articulating the “Counter” in Subculture Studies.

  J. Patrick Williams & Erik Hannerz, 2014, I: M/C Journal. 17, 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. DIY-Pedagogik: Subkulturella handlingsramar som verktyg i arbetet med unga.

  Erik Hannerz & Mattias Persson, 2014, Coda: Andra antologin om Musik och Samhälle. Askander, M., Lundin, J. A. & Söderman, J. (red.). Kira Förlag, s. 322-331

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Punk Subculture

  Erik Hannerz, 2014, Encyclopedia of Social Deviance. Forsyth, C. J. & Copes, H. (red.). SAGE Publications

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Tagging utenfor konteksten

  Jacob Kimvall & Erik Hannerz, 2014, Kunstlöftet, 3, April, s. 18-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. 2013
 20. DIY, icke-formellt lärande och ungas självförverkligande: berättelsen om projektet "Unga hållbara entreprenörer"

  Erik Hannerz (red.), 2013, Lunds Ungdom- och Hemgård. 104 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 21. Performing Punk: Subcultural Authentications and the Positioning of the Mainstream

  Erik Hannerz, 2013, Uppsala universitet. 281 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 22. The positioning of the mainstream in punk

  Erik Hannerz, 2013, Redefining Mainstream Popular Music. Baker, S., Bennett, A. & Taylor, J. (red.). Routledge, s. 50-60

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk