Erik J Olsson

Professor

Forskning

Min forskning rör sig huvudsakligen inom områdena kunskaps- och vetenskapsteori samt filosofisk logik. Min mest uppmärksammade forskning handlar om koherensbegreppet i kunskapsteorin, där koherens förstås som den egenskap som ett system av trosföreställningar har om dessa ger varandra ömsesidigt stöd. Kan vi av det faktum är ett system är koherent sluta oss till att de ingående trosföreställningarna troligen är sanna? 2005 publicerade jag en bok om detta på Oxford University Press med titeln Against Coherence: Truth, Probability, and Justification, där jag argumenterade för ett nekande svar på frågan.
Min aktuella forskning handlar mest om:
(1) hur kunskap uppkommer och sprids i sociala nätverk, och
(2) kunskapens värde.
Beträffande (1) har jag föreslagit att med hjälp av datorsimulering studera spridningen av trosföreställningar i sociala nätverk. Den programvara som teoretisk filosofi i Lund har tagit fram för detta ändamål heter Laputa. Ansatsen kan användas för att utvärdera sociala arrangemang med avseende på hur bra de gynnar spridandet av sanna uppfattningar. I fråga om (2) har jag, delvis i samarbete med Alvin I. Goldman (Rutgers University), framkastat att kunskapen är repeterbar och stabil. Jag forskar även om hur kunskapsbildande processer kategoriseras (generalitetsproblemet), vilket jag kopplat till kognitiv psykologi och dess "basic level theory".

Senaste forskningsoutput

Erik J Olsson, Sörensen, J. S. & Magnus Zetterholm, 2019 jul 25, Uppsala Nya Tidning.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Erik J Olsson, Sörensen, J. S. & Magnus Zetterholm, 2019 jul 15, Upsala Nya Tidning.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Andersson, C. & Erik J Olsson, 2019 jun 10, Universitetsläraren.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (246)