Erik Skogh

Kommunikatör

Forskningsområden

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Yrkesarbete

Jag är sedan 2011 kommunikatör på deltid vid CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och har en bakgrund som vetenskapsjournalist.

Bland mina arbetsuppgifter ingår att ta fram olika slags informationsmaterial och utveckla CASE:s hemsida. Både när det gäller design och innehåll. Bland annat genom beskrivningar av pågående forskningsprojekt på svenska och engelska. Vidare sköter jag hemsidans nyhetsflöde och axlar där rollen som så väl skribent och fotograf som webbredaktör. Kontakter med media och övrig PR, via exempelvis pressmeddelanden och direkta kontakter, upptar också min tid. Medarbetarna vid CASE får även hjälp med textbearbetningar av olika slag, exempelvis vid ansökningar. Jag har dessutom undervisat doktorander från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola i populärvetenskapligt skrivande. 

Har du några frågor kring verksamheten vid CASE – tveka inte att kontakta mig!

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)