Erik Svensson

Professor

Forskning

Fyra teman i forskningen

Forskningen i mitt laboratorium följer fyra teman: 1. fenotypisk evolution, särskilt med fokus på naturligt och sexuellt urval i det vilda, 2. evolutionär dynamik, ekologi, beteende och genetisk uppbyggnad av fenotypisk polymorfism, exempelvis färgpolymorfism, som innebär att det förekommer olika färgvarianter inom en och samma art, 3. färgsignalers evolution och färgernas funktion för naturligt och sexuellt urval bland djur, 4. Fenotypisk plasticitet, det vill säga förändringar hos en organism avseende beteende, morfologi eller fysiologi föranledda av förändringar i organismens miljö.

Metoderna som vi använder inkluderar fält- och laboratorieexperiment, kvantitativ genetik, mätningar av urval i det vilda, och verktyg som till exempel DNA- och RNA-sekvensering.

Teori och fältstudier

Mitt laboratorium är teoriorienterat. Forskningen siktar på att besvara grundläggande och fundamentala frågor om ekologi, evolution och beteende.

Trots vår teoretiska profilering lutar vi oss också mot vår starka tradition av fältstudier i naturliga populationer. Mina modellorganismer är flicksländor och trollsländor. Tidigare har jag även arbetat med fåglar, kräftdjur, fruktflugor och reptiler.

Genetiska modeller

Jag är intresserad av allmän evolutionsteori. Som forskare bottnar jag i en forskningstradition byggd på populationsgenetik, ekologi och systematik. Jag har i allt högre grad börjat använda fylogenetiska jämförande metoder. Jag har även använt olika teoretiska modeller och tekniker i min forskning, exempelvis populationsgenetik och individbaserade simulationsmodeller.

Mitt huvudsakliga intresse ligger i det gränsland där ekologi, genetik och evolutionära processer möts och vad som då händer.

Senaste forskningsoutput

Pallavi Chauhan, Janne Swaegers, Rosa A. Sánchez-Guillén, Erik I. Svensson, Maren Wellenreuther & Bengt Hansson, 2021 jul 1, I: Genomics. 113, 4, s. 1828-1837 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mads Schou, Maud Bonato, Anel Engelbrecht, Zanell Brand, Erik Svensson, Julian Melgar, Pfunzo T. Muvhali, Schalk WP Cloete & Charlie Cornwallis, 2021 feb 2, I: Nature Communications. 12, 10 s., 666 (2021) .

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Beatriz Willink, Rachel Blow, David J. Sparrow, Rosalyn Sparrow & Erik I. Svensson, 2021 jan 4, I: Ecological Entomology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (139)