Erik Swietlicki

Professor, teknologie doktor, vicerektor för forskning, LTH, Professor, docent, postdok, teknologie doktor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Ageing of soot particles

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Erik Ahlberg, Axel Eriksson, Stina Ausmeel, Panu Karjalainen, Thomas Bjerring Kristensen & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 2. Forest-atmosphere exchanges and climate feedbacks

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg, Jacob Klenø Nøjgaard, Thomas Holst & Marcin Jackowicz-Korczynski

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Stina Werners Fond, Swedish Research Council

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 3. ACTRIS-2: ACTRIS-2 - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure

  Erik Swietlicki

  European Commission - Horizon 2020

  2015/05/012019/04/30

  Projekt: Övrigt

 4. Swedish Clean Air and Climate Research Program

  Erik Swietlicki

  Swedish Environmental Protection Agency

  2013/11/012016/10/31

  Projekt: Övrigt

 5. Actris Sweden

  Erik Swietlicki

  Swedish Research Council

  2013/01/012014/12/31

  Projekt: Övrigt

 6. Vavihill

  Erik Swietlicki

  Stockholms universitet

  2012/01/012015/12/31

  Projekt: Övrigt

 7. Black Carbon - Theme, Pufendorf IAS

  Erik Swietlicki, Johanna Alkan Olsson, Öivind Andersson, Per-Erik Bengtsson, Olof Berglund, Henrik Bladh, Karin Bäckstrand, Kristina Jakobsson, Per Fredrik Johansson, Martin Kanje, Joakim Pagels, Markku Rummukainen, Emilie Stroh & Susan Paulson

  2011/08/172012/08/11

  Projekt: NätverkIndividuellt forskningsprojekt, Internationellt samarbete

 8. ACTRIS: ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfrastructureNetwork

  Erik Swietlicki

  European Commission - FP7

  2011/04/012016/03/31

  Projekt: Övrigt

 9. ASCOS (2011)

  Erik Swietlicki

  Nordiska ministerrådet

  2010/12/182013/12/31

  Projekt: Övrigt

 10. Växelverkan mellan aerosoler, moln och klimat

  Erik Swietlicki

  Swedish Research Council

  2010/11/272014/12/31

  Projekt: Övrigt

 11. ASCOS (2010)

  Erik Swietlicki

  Nordiska ministerrådet

  2009/12/282014/12/31

  Projekt: Övrigt

 12. Produktion och gas-till-partikel fördelning av atmosfäriska sekundära organiska aerosoler.

  Erik Swietlicki

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2009/12/022017/12/31

  Projekt: Övrigt

 13. Hälsoeffekter av fina aerosolpartiklar i utomhusluft - En metod för mätning ...

  Erik Swietlicki

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2007/12/102016/12/31

  Projekt: Övrigt