Erik Zillén

Universitetslektor, Docent

Undervisning

Kunskap, dialog och förståelse är nyckelbegrepp för mig som akademisk lärare. Att undervisa i litteraturvetenskap är att befinna sig på en gruppresa genom texter, teorier, tolkningar: en praktiserad humanism. Jag undervisar och handleder på alla nivåer inom ämnet. Särskilt gärna föreläser jag på litteraturhistoriska kurser – mötet med litterära konstverk från det förflutna skapar en befriande distans till nuet och en gemenskap med människor från andra epoker. I anslutning till mina forskningsområden har jag utvecklat flera specialkurser, till exempel om djuret i litteraturens historia, om moderna bruk av sagogenren och om samtida ekolitteratur. Nerven i all min undervisning är det kritiskt reflekterande samtalet. Därför vill jag slå ett extra slag för seminariet som universitetspedagogisk form.

Forskning

Som litteraturforskare har jag framför allt sysslat med Gustaf Frödings författarskap och med den aisopiska fabelns svenska och europeiska historia under tidigmodern tid. Min doktorsavhandling – Den lekande Fröding. En författarskapsstudie – belönades med Kungliga Vitterhetsakademiens pris för ”förtjänt vetenskapligt arbete”. Jag har också skrivit specialstudier om texter av bland andra August Strindberg, Pär Lagerkvist, Öyvind Fahlström, Sara Lidman och Magnus Florin. De frågor jag ställer som forskare öppnar sig mot skilda sfärer inom ämnet: litteratur som språkspel, genreproblematik, intertextualitet, moral och normativitet, receptionshistoria, gränssnittet djur/människa etc. Tyngdpunkten i min forskning ligger på textanalys av svenskspråkig litteratur, men jag rör mig via komparativa och kontextualiserande perspektiv över många olika språk- och kulturområden. Förutom på svenska har jag publicerat vetenskapliga artiklar på engelska, tyska och polska.

Senaste forskningsoutput

Erik Zillén, 2018, Schriftfest│Festschrift: Für Annegret Heitmann. Eglinger m.fl., H. (red.). München: Herbert Utz Verlag, München, s. 441-457 17 s. (Münchner Nordistische Studien; vol. 33).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Erik Zillén, 2017, Veritas, 32, s. 15-30 .

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Erik Zillén, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 126-127 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Visa alla (68)