Erika Norén

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Forskning

Är sedan den 1 juli 2017 antagen som doktorand vid Arbets- och Miljömedicin på Lunds Universitet. Min projekttitel är "Exposure to environmental contaminants in Swedish youths – time trends and effects on male reproduction". Projektet innefattar främst den allmäna befolkningens exponering för en mängd olika miljöföroreningar som bekämpningsmedel, ftalater, organofosfatiska flamskyddsmedel och högfluorerade ämnen (PFAS). Exponeringen studeras genom analys av exponeringsbiomarkörer i urinprov från unga svenska män och kvinnor. Målet är även att studera effekter och se om exponeringen kan ha någon påverkan på reproduktionsrelaterade parametrar hos män som bland annat spermiekvalitet och hormonnivåer.