Erika Tóth

Postdoktor

Forskning

Vad jag arbetar med

Jag började nyligen i Feromongruppen för att tillsammans med Prof. Christer Löfstedt arbeta med modellering och molekylär konstruktion av insektsenzymer för att förändra deras substratspecificiteten. Vi vill också försöka ta reda på hur proteiners funktion beror på deras 3D-struktur.

Min bakgrund

Jag tog min master i molekylärbiologi vid universitetet i Szeged (Ungern). Som masterstudent utformade jag en bioslurpingmetod (se förklaring på engelska Wikipeda) som använder biologiskt nedbrytbara ramnolipider för att underlätta nedbrytning av råolja från randzonen av ett förorenat industriområde. Under mina doktorandstudier vid University of Eastern Piedmont (Italien) fokuserade jag på utvecklingen och den potentiellt terapeutiska användningen av rekombinanta proteiner för att förstå och rikta de molekylära mekanismer som ligger bakom utvecklingen av autoimmuna sjukdomar och cancer.

På fritiden tittar jag på amerikansk fotboll eller andra sportevenemang, umgås med vänner eller reser.

Senaste forskningsoutput

C.L. Gigliotti, E. Boggio, N. Clemente, Y. Shivakumar, E. Toth, D. Sblattero, P. D'Amelio, G.C. Isaia, C. Dianzani, J. Yagi, J M Rojo, Andreas Chiocchetti, R. Boldorini, Francesca Maria Bosetti & U. Dianzani, 2016, I : Journal of Immunology. 197, 10, s. 3905-3916 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

E. Boggio, C. Dianzani, C.L. Gigliotti, M.F. Soluri, N. Clemente, G. Cappellano, E. Toth, D. Raineri, B. Ferrara, C. Comi, U. Dianzani & Andreas Chiocchetti, 2016, I : Journal of Immunology Research. 2016

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

N. Clemente, E. Boggio, C.L. Gigliotti, E. Orilieri, G. Cappellano, E. Toth, P.A. Valletti, C. Santoro, Isabella Quinti, C. Pignata, Luigi D Notarangelo, C. Dianzani, I. Dianzani, Ugo Ramenghi, U. Dianzani & Andreas Chiocchetti, 2015, I : Genes and Immunity. 16, 2, s. 151-161 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)