Ervik Cejvan

knuten till universitetet

Forskning

I min avhandling undersöker jag samband mellan vansinne och det gudomliga hos Platon och George Bataille utifrån Jacques Lacans psykoanalys.

Senaste forskningsoutput

Ervik Cejvan, 2014, I : Philosophy of History and Culture. 33, s. 66-80

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thord Svensson (red.), Ervik Cejvan (red.) & Catharina Stenqvist (red.), 2012, Artos & Norma. 286 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Ervik Cejvan, 2011, Religionsvetenskaplig internettidskrift, 2, 10.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (4)