Eskil Elmer

knuten till universitetet, Leg. läk, FD, Docent, Avdelningschef

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

Forskning

För kroppens vävnader är omvandling av syrgas och näringsämnen till energi av stor vikt, och detta särskilt vid sjukdomsprocesser. Vi vill klargöra mitokondriens roll för organpåverkan, framför allt vid sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet men även vid organsvikt till följd av sepsis samt läkemedelsbiverkan. Forskningen är inriktad mot utveckling av nya strategier för diagnostik, behandling och behandlingsutvärdering. Mer specifikt kommer vi att (i) vidareutveckla och validera våra metoder för att undersöka mitokondriefunktion i kroppen genom enkla och snabba ingrepp såsom blodprov, finnålsbiopsier eller vävnadsbiopsier från operationer och (ii) undersöka om det i barn med misstänkt mitokondriesjukdom, patienter med kroniska sjukdomar i centrala nervsystemet och blodförgiftning finns tecken på förändrad mitokondriefunktion. (iii) Utveckla läkemedel som kan skydda eller förbättra mitokondriefunktion hos barn med mitokondriesjukdom.

Utvald forskningsoutput

Johannes K. Ehinger, Sarah Piel, Ford, R., Michael Karlsson, Fredrik Sjövall, Eleonor Åsander Frostner, Morota, S., Taylor, R. W., Turnbull, D. M., Cornell, C., Moss, S. J., Metzsch, C., Magnus J. Hansson, Fliri, H. & Eskil Elmér, 2016 aug 9, I : Nature Communications. 7, 12317.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cung, T. -T., Morel, O., Cayla, G., Rioufol, G., Garcia-Dorado, D., Angoulvant, D., Bonnefoy-Cudraz, E., Guerin, P., Elbaz, M., Delarche, N., Coste, P., Vanzetto, G., Metge, M., Aupetit, J. -F., Jouve, B., Motreff, P., Tron, C., Labeque, J. -N., Steg, P. G., Cottin, Y. & 33 andraRange, G., Clerc, J., Claeys, M. J., Coussement, P., Prunier, F., Moulin, F., Roth, O., Belle, L., Dubois, P., Barragan, P., Gilard, M., Piot, C., Colin, P., De Poli, F., Morice, M. -C., Ider, O., Dubois-Rande, J. -L., Unterseeh, T., Le Breton, H., Beard, T., Blanchard, D., Grollier, G., Malquarti, V., Staat, P., Sudre, A., Eskil Elmer, Magnus Hansson, Bergerot, C., Boussaha, I., Jossan, C., Derumeaux, G., Mewton, N. & Ovize, M., 2015, I : New England Journal of Medicine. 373, 11, s. 1021-1031

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (89)