Eugenia Perez Vico

Universitetslektor, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Forskningspolitik, Universitetens samverkan, Innovationstudier, Innovation och industriell dynamik, Innovationssystem, Innovationspolitik

Forskning

Min forskning fokuserar på att förstå karaktären och organiseringen av akademins samverkan med dess omvärld och dess effekter på samhället samt på universitetets kärnverksamhet. Min forskningsinriktning bygger främst på innovationsstudier och industriell dynamik. Jag har stor erfarenhet av att kombinera vetenskapligt arbete med praktisk forsknings- och innovationspolitikutveckling, främst tillsammans med VINNOVA. Jag har även deltagit i flera svenska regeringsuppdrag och arbetsgrupper vid OECD.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Gabrielsson, J., Eugenia Perez Vico, Diamanto Politis & Börjesson Herou, S., 2019 okt 1, 37 s. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxtanalys.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Eugenia Perez Vico, 2019 sep, Kampen om kunskap: Akademi och praktik. Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Stockholm: Santérus förlag

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (24)