Eva Ageberg

Professor, PhD, Professor, Docent, Dr Med Vet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Sjukgymnastik
  • Ortopedi
  • Idrottsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

Forskning

Jag är chef för forskargruppen Idrottsvetenskap.Min forskning handlar om att förebygga eller behandla motions– eller idrottsskada. Utifrån ett livsperspektiv och genom interdisciplinära studier är syftet med vår forskning att undersöka hur skada påverkar personen, kroppen och hjärnan; utveckla praktiskt användbara test för utvärdering; undersöka om god muskelfunktion kan förebygga skada eller ytterligare besvär efter skada; utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder samt implementerar evidensbaserad behandling.

Senaste forskningsoutput

Niklas Cederström, Camilla Sternervall, Simon Granér & Eva Ageberg, 2021 jan, Svensk Idrottsmedicin, 40, 1, s. 37-40 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (160)