Eva Drevenhorn

Docent, Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • hypertoni, levnadsvanor, följsamhet, samtalsmetodik

Forskning

Min anställning innebär undervisning främst i distriktssköterskeprogrammet och forskning. Docent sedan 2018. Efter många års arbete som distriktssköterska disputerade jag 2006 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Avhandlingen handlade om hur samtal förs om levnadsvanor på sjuksköterskeledda hypertonimottagningar på vårdcentraler.

Min forskning rör utvärdering av hur Motiverande samtal förs och faktorer som påverkar förändring av levnadsvanor. I forskargruppen leder jag ett forskningsprojekt (PEQ-studien), som undersöker faktorer som styr följsamhet till behandling vid hypertoni. Syftet är att utveckla en intervention som ska utvärderas i praktisk verksamhet. Merverkar också i Helena Roséns TONIST-stude, som innebär en utvärdering av en utökad telefonrådgivning för barn som opererat sina tonsiller i dagkirurgi. Dessutom samarbetar jag med dr Tebogo Mothiba vid universitetet i Limpopo, Sydafrika, i ett projekt som ska utvärdera en utbildning för sjuksköterskor inom omvårdnad vid hypertoni i primärvården i Limpopo Province.

Senaste forskningsoutput

Wu, F., Eva Drevenhorn & Gunilla Carlsson, 2020, I : Healthcare (Basel, Switzerland). 8, 2, s. 1-11 131.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Salavati, D., Lindholm, F. & Eva Drevenhorn, 2019 jan, I : Nursing (Year). 49, 12, s. 60-63 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Drevenhorn, 2018, I : International Journal of Hypertension. 2018, s. 1-11 11 s., 2858253.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (51)