Eva Ekvall Hansson

Professor, fysioterapeut, Professor i fysioterapi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Fysioterapi

Forskning

Jag disputerade 2006 och blev docent 2012 och är universitetslekt vid forskargruppen Fysioterapi, Institutionen för Hälsovetenskaper men har också forskningssamarbete med forskargruppen Allmänmedicin/Samhällsmedicin på IKVM, artrosnätverket LOAD och forskargruppen Öron-Näsa- Hals på IKVL. Förutom forskning och undervisning, arbetar jag kliniskt två förmiddagar i veckan på ÖNH-avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Min forskning handlar om yrsel och balansrubbningar men också om artros och artrosskola, stroke-rehabilitering i primärvården, fallrisk och fallprevention hos äldre och högskolepedagogik. Jag är för närvarande huvudhandledare till fyra doktorander och bihandledare till 1 doktorand.

Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet, på Masterprogrammet, på Läkarprogrammet och vid uppdragsutbildningar i yrsel.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (72)