Eva Haettner Aurelius

Professor emerita

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Forskning

Min forskning om kvinnors självbiografier är väsentligen presenterad i Inför lagen. Kvinnliga, svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer (1996) och delvis i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I. I Guds namn, (1993). Här har jag kunnat visa vilka drivkrafter och dialoger (Bachtin) som bestämmer vad de kvinnliga självbiografikerna säger, vad de vill med sin självbiografi, till exempel att Agneta Horn vill gendriva släktens beskyllningar om girighet och olydnad, att drottning Kristina vill gendriva samtidens beskyllningar om sedeslöshet och abnormitet. Mina forskningar om Birger Sjöbergs författarskap har för det första i avhandlingen Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg (1985) klargjort kronologin och framväxten av vissamlingen Fridas Bok (1922), visornas parodiska (Bachtin, Tynjanov) relation till en bred litterär tradition från 1800-talet, för det andra i Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg, (2010) kunnat klarlägga hur den betydande diktsamlingen Kriser och kransar vuxit fram, och hur dess uttryck kan förstås som en utveckling av de parodiskt fungerande greppen i fridavisorna, och hur den gestaltar skapandets villkor, kärleken och lidandet via en psykoanalytiskt fattad teori om psyket (Poul Bjerres Hur själen läkes, 1923).Min forskning om Kristinas brev handlar om genuspositioner (manliga positioner) i hennes brev till Ebba Sparre.

Senaste forskningsoutput

Eva Haettner Aurelius, 2021, Women in European Academies: From Patronae Scientiarum to Path-Breakers. Frevert, U., Osterkamp, E. & Stock, G. (red.). Berlin/Boston: De Gruyter, s. 55 - 86 32 s. (Discourses on Intellectual Europe; vol. 3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Haettner Aurelius, 2020, In i ordens domäner: Anna Rydstedts liv och diktning. Lodén, T. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 39-80 42 s. (Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.; vol. 102).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Haettner Aurelius, 2020, I: Svenskt gudstjänstliv. Årsbok 2020, 95, s. 49-66 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (85)