Eva Helén Friis

knuten till universitetet, Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden

  • Användandet av expertkunskap i rättegång
  • Socialt arbete med utsatta barn och familjer
  • Immigration och arbete

Pågående forskning

Eva Friis och Karsten Åström forskar om ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden? – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol” (finaniserat av VR).

Det övergripande syftet är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i två typer av mål; brott mot liv och hälsa och socialt bistånd. Den övergripande forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol. Ytterligare syfte är att beskriva och analysera hur kunskapsöverföringen till domstol påverkar tillgodoseende av rättssäkerhet.

Senaste forskningsoutput

Eva Friis & Karsten Åström, 2020, Om rättssociologisk tillämpning. Schoultz, I. & Nafstad, I. (red.). 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 107-122 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Friis & Karsten Åström, 2018 dec 2, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, s. 344-371 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Friis, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 193-203 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (17)