Eva Helen Ulvros

Professor emerita

Forskning

Avhandlingen heter "Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870" (1996)Den och "Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880" (1998)tillhör det genusvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsfältet. Kvinnornas, men även männens liv och villkor analyseras. Fokus ligger på kulturella mönster, värderingar, relationer och läsvanor. Både den privata sfären och arbete i en mer offentlig sfär i form av filantropisk verksamhet lyfts fram. Brev och dagböcker utgör det primära källmaterialet. Teoretisk inspiration hämtas från Joan W Scott och Börje Hanssens begrepp urbant-pagant. Biografin "Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf" (2001)bygger också på flera tusen brev. Hetero/homosexualitet, judiskt/svenskt samt en kvinnas författarskap inom ett "manligt" fält , är de centrala dimensionerna i biografin. Bourdieus fält- och kapitalteori har varit det teoretiska ramverket. "Dansens och tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia" (2004) är en exposé över danskulturen i Sverige och hur den influerats av europeiska seder under en tidsperiod av flera hundra år. Danskunnighet har knutits samman med civilisation och bildning, vilket synliggörs i att universitet och militära akademier hade dansmästare i sin tjänst från 1600- till 1800-talet. Danskulturen knyts samman med civilisationsprocessen och synen på kroppen. N.Elias, P.Burke och J.Huizinga är viktiga inspirationskällor. 2007 kom Biografin "Oscar I" och 2010 biografin "Carl Swartz".

Senaste forskningsoutput

Eva Helen Ulvros, 2021, Historielärarnas Förenings Årsskrift, s. 191-192 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Eva Helen Ulvros, 2021, Historielärarnas Förenings Årsskrift, s. 225-227 3 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Eva Helen Ulvros, 2020, Forskarliv: Självporträtt av samtida svenska historiker. Hatje, A-K. & Artéus, G. (red.). Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 137-147 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (123)