Eva Hoff

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • creativity, imagination, self-image, school well-being interventions, creative school climate, perspective-taking training

Forskning

Undervisning sker på kurser i utveckling-, personlighets, kreativitetspsykologi på grundnivå och på masterprogrammet i personlighet- och utvecklingspsykologi. Jag handleder kandidatuppsatser såväl som masteruppsatser. Nedan följer en sammanfattning av mina forskningsprojekt.

Lek och kreativitetens villkor

Ett projekt undersöker sambandet mellan vuxnas lekfullhet och kreativitet och sker i samarbete med Samuel West och Ingegerd Carlsson.

Ett annat forskningsprojekt rör kreativitetens villkor i skolans värld och drivs tillsammans med flera av forskarna i kreativitetsnätverket LUCK. Vi driver frågan att utveckling av kreativitet behöver uppmärksammas mer i skolans värld. Andra studier pågår kring hur kreativiteten påverkas av olika villkor. En nyligen publicerad studie handlade om den fysiska miljön på kontor och hur den påverkar kreativiteten hos arbetstagare. Ytterligare forskningsprojekt rör hur internet kan vara en källa till inspiration eller distraktion för kreativa gärningar.

LUCK

Att mäta kreativitet

Olika metoder för att mäta kreativitet har utforskats och jämförts med varandra (Collagetest, Unusual Uses Test och Test of Creative Thinking. Det senaste tillskottet till batteriet av tester är Test of Distributed creativity in Organizational Groups (DOG) som har konstruerats av Samuel West och mig.

Låtsaskompisar och fantasi

Jag forskar kring fenomenet låtsaskompisar. Relationen mellan låtsaskamratskap och kreativitet och självbild har utforskats. 10-åriga barn har i intervjuer berättat om hur leken med låtsaskompisar går till och vilka funktioner de kan ha.

Andra frågor av intresse inom detta projekt rör relationen mellan fantasifullhet och kreativitet och vad fantasifullhet har för betydelse för människor i största allmänhet.

Självbild hos barn och ungdomar

I samarbete med Daiva Daukantaitė bedrivs ett projekt där barn och ungdomars självkänsla studeras. I en del av projektet (där också Pirjo Birgerstam medverkar) jämförs självkänslan hos barn och ungdomar idag med den som barn och ungdomar visade på 1980-talet. Resultaten indikerar att självbilden har stärkts i de yngre åldrarna men hos de äldre verkar trenden gå åt andra hållet – åtminstone för flickor 12-16 år. I övrigt undersöks relationer mellan självkänsla, hälsa, välmående, föräldrarelationer och kompisrelationer.

Senaste forskningsoutput

Eva Hoff, Daiva Daukantaité & Pirjo Birgerstam, 2020 apr 28, I : Frontiers in Psychology. 11, 802.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Hoff & Stanislav Nemerzitski, 2019 aug 30, I : The International Journal of Creativity & Problem Solving. 29, 1, s. 27-46 19 s., 1.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva V. Hoff, 2019 aug 27, The Curated Reference Collection in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. Elsevier Science Ltd

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (42)