Eva Hoff

Universitetslektor, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Kreativitet - teori och praktik ur psykologiska perspektiv

  Eva Brodin (red.), Ingegerd Carlsson (red.), Eva Hoff (red.) & Farida Rasulzada (red.), 2014, Liber. 638 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 2. Från palett till scen: En inblick i fyra konstnärliga världar

  Eva Brodin & Eva Hoff, 2014, Kreativitet - teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). 1 uppl. Liber, s. 465-497 33 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. The Creative Personality in a Gender Perspective

  Ingegerd Carlsson, Peter Jönsson & Eva Hoff, 2005, Focus on Gender Identity. Lee, J. W. (red.). Nova Science Publishers, Inc., s. 81-93

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. A meta-analysis of the relation between creative self-efficacy and different creativity measurements

  Jennifer Haase, Eva Hoff, Paul Hanel & Åse Innes-Ker, 2018 jan 30, I : Creativity Research Journal. 30, 1, s. 1-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. The Role of the Physical Work Environment for Creative Employees:a Case Study of Digital Artists

  Eva Hoff & Natalie Öberg, 2015, I : International Journal of Human Resource Management. 26, 14, s. 1889-1906

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Imaginary companions, creativity, and self-image in middle childhood

  Eva Hoff, 2005, I : Creativity Research Journal. 17, 2-3, s. 167-180

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. A friend living inside me: The Forms and functions of imaginary companions

  Eva Hoff, 2005, I : Imagination, Cognition and Personality. 24, 2, s. 151-189

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Shining lights or lone wolves? Creativity and self-image in primary school children

  Eva Hoff & Ingegerd Carlsson, 2002, I : Journal of Creative Behavior. 36, 1, s. 17-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Forskarhandledning II - Roller och strategier för kreativ handledning

  Eva Hoff & Gudmund Smith, 2002, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. 20 s. (Psykologiska rapporter från Lund; vol. Vol 3 nr 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. The creative world of middle childhood: Creativity, imagination, and self-image from qualitative and quantitative perspectives

  Eva Hoff, 2003, Department of Psychology, Lund University. 238 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 11. Ingen eld utan syre och bränsle: kreativitetens utvecklingspsykologi

  Eva Hoff, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 281-307

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Lekfulla barn blir kreativa vuxna

  Eva Hoff, 2010, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 3, 10, s. 14-17.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Varför kreativitet uppstår på vissa platser vid vissa tider

  Eva Hoff & Samuel West, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 209-232

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. The creative place: the impact of different environmental factors on creativity

  Eva Hoff, 2014, Creativity Research: an inter-disciplinary and multi-disciplinary research handbook. Shiu, E. (red.). Routledge, s. 103-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Konsten att mäta kreativitet

  Eva Hoff, Ingegerd Carlsson & Farida Rasulzada, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 543-573

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Vision forming and brain storming. Different aspects of creativity captured by a percept-genetic measurement and traditional measurements of creativity

  Eva Hoff & Ingegerd Carlsson, 2008, Process and personality. Actualization of the personal world with process-oriented methods. Smith, G. & Carlsson, I. (red.). Ontos Verlag, s. 221-239

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Inre eld och en blåslampa i baken: om motivationens betydelse för kreativitet

  Eva Hoff, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 77-91

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Critical Creative Moments in Swedish Classrooms

  Eva Hoff & Erika Lemark, 2012, Creative engagements with children: International perspectives and contexts. Jabocs, R. (red.). Inter-Disciplinary Press, s. 33-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Miljöer som laddar och kvaddar kreativitet

  Eva Hoff, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 255-278

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Entreprenör eller enstöring? Kreativa personligheter

  Eva Hoff & Ingegerd Carlsson, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 41-58

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. The relationship between pretend play and creativity

  Eva Hoff, 2013, The Oxford handbook of the development of imagination. Taylor, M. (red.). Oxford University Press, s. 404-416

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Att skapa goda villkor för kreativ utveckling i den högre utbildningen: exempel från en kurs i psykologi

  Eva Hoff, 2011, Proceedings: Lunds universitets tredje utvecklingskonferens 2011. Irhammar, M., Amnér, G. & Adell, H. (red.). Lund University, Vol. 2011. s. 38-46 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 23. Konstarternas kreativitet i strålkastarljuset

  Eva Hoff, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 439-464

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Vad är kreativitet? Att fånga det månghövdade begreppet

  Eva Hoff, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 11-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Gnistor för att elden ska ta fart: att stimulera barns kreativa förmåga

  Eva Hoff, 2014, Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Brodin, E., Carlsson, I., Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.). Liber, s. 308-331

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Personality

  Eva Hoff, Ingegerd Carlsson & Gudmund Smith, 2012, Handbook of organizational creativity. Mumford, M. (red.). Academic Press, s. 241-270

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. She, You and They –More Actors on the Creativity Research Stage!

  Eva Hoff & Ingegerd Carlsson, 2015, I : Creativity: Theories, research, applications. 2, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Teacher and Student Notions of Critical Creative Moments in Swedish Classrooms

  Eva Hoff & Lemark Erika, 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 29. Play and productivity: enhancing the creative climate at workplace meetings with play cues

  Eva Hoff, Ingegerd Carlsson & SAMUEL WEST, 2016 dec 15, I : American Journal of Play. 9, 1, s. 71-87 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Fantasy as a driving force: relations between fantasy and motivation in children

  Eva Hoff, Anna Kemdal Pho & Alexandra Ekman, 2019, I : Imagination, Cognition and Personality. 38, 3, s. 250-267 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Imagination

  Eva Hoff, 2019 aug 1, (Accepted/In press) The Encyclopedia of Creativity. Runco, M. & Pritzker, S. (red.). 3:rd uppl. Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 32. The relationship between creative school climate and intrinsic motivation among secondary school students in Estonia and Russia

  Eva Hoff & Stanislav Nemerzitski, 2019 aug 30, I : The International Journal of Creativity & Problem Solving. 29, 1, s. 27-46 19 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Imagination

  Eva V. Hoff, 2019 aug 27, The Curated Reference Collection in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. Elsevier Science Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Self-evaluation differences among Swedish children and adolescents over a 30-year period

  Eva Hoff, Daiva Daukantaité & Pirjo Birgerstam, 2020 apr 28, I : Frontiers in Psychology. 11, 802.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Forskarhandledning I - Det kreativa perspektivet från doktorandernas sida

  Gudmund Smith, Eva Hoff & Satya Murti Maini, 2002, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. 13 s. (Psykologiska rapporter från Lund; vol. Vol 3 nr 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Influence of everyday stress: mechanisms that elicit excitation transfer and dark behavior

  Christie Tetreault & Eva Hoff, 2019, I : Journal of Aggression, Conflict and Peace Research.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Playing at work: professionals' conceptions of the functions of play on organizational creativity

  Samuel West, Eva Hoff & Ingegerd Carlsson, 2013, I : The International Journal of Creativity & Problem Solving. 23, 2, s. 5-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Enhancing team creativity with playful improvisation theater: a controlled intervention field study

  Samuel West, Eva Hoff & Ingegerd Carlsson, 2017 okt 10, I : International Journal of Play. 6, 3, s. 283-293

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Two sides of the same coin: The experiences of high-achieving women in the Swedish workplace

  Felicia Wolontis & Eva Hoff, 2018 jul, I : High Ability Studies. 29, 2, s. 191-211

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift