Eva Johnsson

Timlärare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Min forskning fokuserar på professionella processer för socionomer, men också andra yrkesgrupper.

Jag disputerade i socialt arbete 2002 vid Lunds Universitet med avhandlingen "Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare".

Sedan 2004 är jag verksam vid i forskningsmiljön FPF (forum för professionsforskning) på Linneuniversitetet. Gruppen är flervetenskaplig och består av forskare från sociologi, statsvetenskap, pedagogik, vårdvetenskap och socialt arbete.

Pågående forskningsprojekt

Det professionella landskapet. En studie av 14 yrken. Finansierat av FAS. Projektansvarig professor Thomas Brante, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Undervisning

Jag undervisar  på forskarutbildningen och handleder doktorander i Lund och i Växjö.

Senaste forskningsoutput

Eva Johnsson & Lennart Svensson, 2019, Det professionella landskapets framväxt. Brante, T., Svensson, K. & Svensson, L. G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 261-331 70 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lennart Svensson & Eva Johnsson, 2019, Ett professionellt landskap i förvandling. Brante, T., Svensson, K. & Svensson, L. G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 217-271 54 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

LOTTA JÄGERVI & Eva Johnsson, 2015, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 22, 3-4, s. 303-322 19 s., 3-4.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (34)