Eva Månsson Lexell

Docent, Specialist i arbetsterapi, Universitetslektor,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Neurologi
  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments .

Forskning

Min forskning är i huvudsak inriktad mot att möjliggöra aktivitet och delaktighet för vuxna och äldre personer med olika neurologiska skador och sjukdomar. Jag är särskilt intresserad av hur arbetsterapi och sammanhängande rehabiliteringsinsatser kan underlätta vardagen för personer som upplever fatigue och kognitiva funktionsnedsättningar.  Interventionerna är i huvudsak inriktade mot att stödja personens egna möjligheter att hantera sin vardag, sk. self-management, så att denna kan leva ett bra liv och ha hälsa trots ev. funktionsnedsättning.

Jag leder forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och har också en koppling till CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), vid Lunds universitet.  

Doktorsavhandling
Månsson Lexell, E. (2009). Engagement in occupations in persons with Multiple Sclerosis. Doktorsavhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för arbetsterapi, Lunds universitet. ISBN 978-91-86253-13-4.

 

Undervisning

Jag undervisar på grund-, master- och forskarutbildningsnivå Jag är f.n huvudhandledare till två doktorander: Martin Ringsten, leg. fysioterapeut, och Katja Appelin, leg. arbetsterapeut. Martins projekt handlar om vilka möjligheter personer som haft en stroke har att ta sig fram i utemiljön, inklusive att resa med kollektivtrafik. Katja genomför en långtidsuppföljning av personer med post-polio som erhållit en sammanhängande rehabilitering för ca 10 år sedan.

Yrkesarbete

Jag har samtidigt en anställning som arbetsterapeut vid Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund-Malmö, där jag varit kliniskt verksam sedan 1992.

Senaste forskningsoutput

Anna Gillisdotter, Malin Regardt & Eva Månsson Lexell, 2021 apr 16, I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy. s. 1-10

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (44)