Eva Månsson Lexell

Docent, Specialist i arbetsterapi, Universitetslektor,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Neurologi
  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments .

Forskning

Min forskning fokuserar i huvudsak på att möjliggöra aktivitet och delaktighet för vuxna och äldre personer med olika neurologiska skador och sjukdomar, främst Multipel skleros och Stroke. Jag är intresserad av hur arbetsterapi och sammanhängande rehabiliteringsinsatser kan underlätta vardagen för dessa personer, särskilt de som upplever fatigue och kognitiva funktionsnedsättningar.  

Jag leder forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och har också en koppling till CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), vid Lunds universitet.  

Doktorsavhandling
Månsson Lexell, E. (2009). Engagement in occupations in persons with Multiple Sclerosis. Doktorsavhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för arbetsterapi, Lunds universitet. ISBN 978-91-86253-13-4.

 

Undervisning

Jag undervisar på grund och masternivå, dels på Arbetsterapeutprogrammet där jag också har kursledaransvar för flera kurser, dels på masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Jag är biträdande handledare åt två doktorander (Emma Carlstedt, leg. sjuksköterska, och Anna Norlander, leg. fysioterapeut) som båda studerar delaktighet hos personer med stroke.

Yrkesarbete

Jag har samtidigt en anställning som arbetsterapeut vid Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund-Malmö, där jag varit kliniskt verksam sedan 1992.

Senaste forskningsoutput

Gual, N., Pérez, L. M., Castellano-Tejedor, C., Lusilla-Palacios, P., Castro, J., Soto-Bagaria, L., Coll-Planas, L., Roqué, M., Vena, A. B., Fontecha, B., Santiago, J. M., Eva Månsson Lexell, Carlos Chiatti, Susanne Iwarsson & Inzitari, M., 2020, I : BMC Geriatrics. 20, 1, 321.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (41)