Eva Österberg

Professor emerita

Forskning

Kulturhistoria, socialhistoria, kvinnohistoria, kriminologi, mentalitetshistoria, historieteori, historiografi, politisk kultur. Har gärna fokus på ”vanliga” människor under medeltid, 1500-1600- och 1700-talen och har skrivit om t ex bönder och politisk kultur, kvinnor under stormaktsväldet men också kring sekelskiftet 1900, brottslighet och brottsoffer från reformationen fram till modern tid, våld och vänskap och tystnad som existentiella, etiska och kulturhistoriska fenomen. Problematiserar gärna motsättningen mellan förmodernt och modernt. Har senast ägnat sig åt dels dygder och värderingar i förmodern tid samt tystnadens kulturhistoria.

Senaste forskningsoutput

Eva Österberg, 2017 jan 1, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 93, 3-4, s. 125-140 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Eva Österberg, 2013, I : Scandia. 79, 2, s. 125-135

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Österberg (red.), Lindstedt Cronberg, M. (red.) & Stenqvist, C. (red.), 2012, (Submitted) Bokförlaget Atlantis. 284 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (29)