Eva Österberg

Professor emerita
Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2013
  2. Kritiskt tänkande i besparingens tider. Panel discussion reflecting ongoing cuts at Malmö University (MAH). Department of Gender Studies, Lund University, in cooperation with Gender Studies at MAH .

    Holgersson, U. (inbjuden talare), Sarrimo, C. (inbjuden talare), Österberg, E. (inbjuden talare), Mulinari, D. (inbjuden talare), Kristin Järvstad (inbjuden talare)
    2013 feb 27

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten