Eva Österberg

Professor emerita
Fler filtreringsmöjligheter
  1. Förmoderna Livshållningar. Idéer, dygder och värden i förmodern och tidigmodern tid

    Anna Nilsson Hammar, Christopher Collstedt, Eva Österberg, Joachim Östlund, Kenneth Johansson, Marie Lindstedt Cronberg, Mikael Häll, Charlotte Christensen-Nugues, David Dunér, Kristiina Savin, Andreas Nordlander, Catharina Stenqvist, Henrik Rydell Johnsén & Per Lind

    2007/01/012012/12/31

    Projekt: Forskning