Eva Palmblad

Universitetslektor

Forskning

Hälsans och välfärdens diskurser samt social kategorisering.

Senaste forskningsoutput

Eva Palmblad & Börjesson, M., 2018, Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv. Johansson, T. & Sorbring, E. (red.). Stockholm: Liber, s. 91-103 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Palmblad & Börjesson, M., 2017, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Höglund Nielsen, B. & Granskär, M. (red.). tredje upplagan uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 197-210 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Palmblad & Börjesson, M., 2016, Social exkludering: Perspektiv, process, problemkonstruktion. Petersson, F. & Davidsson, T. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 241-263 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (8)