Eva Palmblad

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. De eviga problembarnen

  Eva Palmblad & Börjesson, M., 2018, Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv. Johansson, T. & Sorbring, E. (red.). Stockholm: Liber, s. 91-103 13 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2017
 4. Konstruktionism och diskursanalys

  Eva Palmblad & Börjesson, M., 2017, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Höglund Nielsen, B. & Granskär, M. (red.). tredje upplagan uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 197-210 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. 2016
 6. Högkänslig personlighet: En exklusiv gemenskap

  Eva Palmblad & Börjesson, M., 2016, Social exkludering: Perspektiv, process, problemkonstruktion. Petersson, F. & Davidsson, T. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 241-263 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Självhjälpsgrupper som erfarenhetsutbyte och testa-dig-själv

  Eva Palmblad, Edenroth Cato, F. & Börjesson, M., 2016, Socialt arbete på Internet: Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Daneback, K. & Sorbring, E. (red.). Lund: Liber, s. 150-167 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. 2014
 9. Kropp och politik: Hälsoupplysning som samhällsspegel

  Eva Palmblad & Eriksson, B. E., 2014, Carlsson Bokförlag. 234 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. 2013
 11. Medberoende och moral: Framväxten av en problemkategori

  Eva Palmblad, Ingrid Sahlin, Börjesson, M. & Lindfors, M., 2013, Carlsson Bokförlag. 255 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. Medberoende – ordet och samhället

  Börjesson, M., Lindfords, M., Eva Palmblad & Ingrid Sahlin, 2013, Medberoende och moral. Framväxten av en problemkategori. Palmblad, E. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 233-255

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets skolutveckling – exemplet ANDT-undervisning

  Börjesson, M. & Eva Palmblad, 2013, I : Sociologisk Forskning. 50, 2, s. 93-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift