Eva Pennegård

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik

Forskning

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarnas PCK uttrycks i handling i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Det är en kvalitativ studie där tre lärares fysikundervisning i åk 7-zoomas in. Internationell forskning belyser lärarens inverkan på elevers prestationer i allmänhet och i naturvetenskaplig utbildning i synnerhet. Denna studie undersöker hur lärare beskriver och reflekterar över sina undervisningsaktiviteter och hur dessa aktiviteter upplevs av eleverna. Studien använder begreppet Pedagogical Content Knowledge (PCK) som ett perspektiv på lärarens professionskunskap. I studien var lektionerna i fysik förberedda i ett kollegialt samarbete med hjälp av ett konceptuellt verktyg (CoRe). Lärarnas undervisning genomfördes, videoinspelades och reflekterades i videoklubbar med både lärare och elever. Resultaten visar hur den tysta kunskapen hos lärare  omsattes i handling i undervisningen och prövar att synliggöra vad lärare och elever anser gynnar elevers lärande. Den dialektiska processen mellan undervisning och lärande synliggjordes för lärarna och ledde till en professionell utveckling och en ökad förståelse för elevernas respons på lärarnas handlingar. Studien syftar att ge ett kunskapsbidrag inom elevers förståelse för och tillgodogörande av lärares undervisningshandlingar i naturvetenskaplig undervisning i högstadiet. Studien är planerad att vara färdig i början av 2019.

Senaste forskningsoutput

Eva Pennegård, 2017 aug 25. 3 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (2)