Eva Sæther

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • musikpedagogik, interkulturell pedagogik, kreativitet

Forskning

Jag är professor i musikpedagogik med inriktning mot utbilningsvetenskap. Min musikaliska hemvist i svensk spelmansmylla utgör motorn och drivkraften för mina forskningsprojekt vilka har som gemensamt tema att de belyser interkulturella perspektiv på musikaliskt lärande och kreativitet(er). I min avhandling om ”det muntliga universitet” i Gambia såddes första fröet till ett intresse för konstnärligt inspirerade forskningsmetoder, ett område som sedan dess (2003) varit aktuellt i flera olika projekt. Ytterligare forskningsintressen är social hållbarhet och kollaborativt lärande. Jag undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i musiklärarutbildningen. Sedan 2010 ansvarar jag för masternivån i musikpedagogik. Mitt internationella engagemang avspeglas både i medverkan i internationella forskningsprojekt och i aktivt arbete inom International Society for Music Education (ISME) där jag varit ledamot (2008 - 2014) i kommissionen Music in Schools and Teacher Education (MISTEC). Jag är också aktiv i nätverket Cultural Diversity in Music Education (CDIME). 2013 - 2016 var jag verksam som mentor för doktoranderna vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. Från höstterminen 2016 har mentorsskapet ersatts av  handledarskap och deltagande i den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön. Jag är docent vid Sibeliusakademin sedan 2015 och medlem i The International Advisory Board för projektet "Global Visions".

Forskning

Senaste forskningsoutput

Eva Sæther & Adriana Di Lorenzo Tillborg, 2019, (Accepted/In press) Advancing music education in Northern Europe. Routledge Taylor & Francis

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

David Johnson (red.), Westerlund, H., Eva Sæther, Upadhyaya, P., Nagaraja, K., Dantchev, A., Maharjan, P., Maharjan, R., Stubbs, M., Ilona Blom, V., Thomson, K., Maharjan, R., Aarnio, R., David Johnson & Hirvonen, P., 2018 jun 27, 1 red. Lund: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 111 s. (Perspectives in Music and Music Education; nr. 12)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Eva Sæther, 2017 maj 31, Festschrift till Göran Folkestad: The soundtrack of your life. Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, s. 85-87 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (103)