Eva Sæther

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • musikpedagogik, interkulturell pedagogik, kreativitet

Forskning

Jag är professor i musikpedagogik med inriktning mot utbilningsvetenskap. Min musikaliska hemvist i svensk spelmansmylla utgör motorn och drivkraften för mina forskningsprojekt vilka har som gemensamt tema att de belyser interkulturella perspektiv på musikaliskt lärande och kreativitet(er). I min avhandling om ”det muntliga universitet” i Gambia såddes första fröet till ett intresse för konstnärligt inspirerade forskningsmetoder, ett område som sedan dess (2003) varit aktuellt i flera olika projekt. Ytterligare forskningsintressen är social hållbarhet och kollaborativt lärande. Jag undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i musiklärarutbildningen. Sedan 2010 ansvarar jag för masternivån i musikpedagogik. Mitt internationella engagemang avspeglas både i medverkan i internationella forskningsprojekt och i aktivt arbete inom International Society for Music Education (ISME) där jag varit ledamot (2008 - 2014) i kommissionen Music in Schools and Teacher Education (MISTEC). Jag är också aktiv i nätverket Cultural Diversity in Music Education (CDIME). 2013 - 2016 var jag verksam som mentor för doktoranderna vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. Från höstterminen 2016 har mentorsskapet ersatts av  handledarskap och deltagande i den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön. Jag är docent vid Sibeliusakademin sedan 2015 och medlem i The International Advisory Board för projektet "Global Visions".

Forskning

Senaste forskningsoutput

Eva Sæther & Adriana Di Lorenzo Tillborg, 2019 apr, Advancing music education in Northern Europe. Routledge Taylor & Francis

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anna Houmann, Timonen, V. & Eva Sæther, 2019, (Accepted/In press) Visions for Intercultural Music Teacher Education. Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (red.). 1 uppl. Springer, Vol. 26. (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education; vol. 26, nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (107)