Eva Skagert

knuten till universitetet

Forskning

Administrativ koordinator, kurssekreterare

Curriculum Vitae

  • Akademisk Sekreterarexamen 1976
  • Anställd vid Lunds Universitetet sedan 1975, först på Institutionen för psykiatri i Lund och sedan 1988 på Klinisk Alkoholforskning i Malmö (forskargruppsledare professor Mats Berglund), fr o m 2010 Kliniskt Centrum f Hälsofrämjande Vård (forskargruppsledare professor Hanne Tönnesen)
  • Sedan oktober 2014 visstidsanställd på Region Skåne

Mitt arbete innebär bl a: 

  • Administratör i de olika forskningsprojekten, särskilt avseende projektanslagsansökningar
  • Kurssekreterare för GSP-kurserna
  • Tidigare webmaster för forskargruppens hemsida vid Lunds universitet, nu behjälplig med Lucris
  • Lucatansvarig
  • Assistans vid inskickande av manuskript till vetenskapliga tidskrifter, artikelsökningar, mm avseende publikationer