Eva-Kristina Persson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Barnmorska, pedagogik

Forskning

Jag är universitetslektor i vårdvetenskap med doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Jag tog min sjuksköterskeexamen 1975, barnmorskeexamen 1978 och disputerade 2010. Jag är kurs- och inriktningsansvarig för barnmorskeprogrammet vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet samt bihandledare till doktoranden Petra Pålsson, vars avhandlingsarbete handlar om föräldrastöd under graviditet.

Min forskning är dels inom barnmorskans huvudområde; reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) och dels inom pedagogik med inriktning mot hälsovetenskaper.

Mitt avhandlingsområde handlade om båda föräldrarnas känsla av trygghet första veckan efter förlossning. Jag utvecklade dels ett instrument för att mäta trygghet första veckan efter förlossning, Parents’ Postnatal Sense of Security (PPSS) och identifierade också olika faktorer som är viktiga för upplevelsen av trygghet under denna period. Inom RPSH handlar forskningen främst om den första tiden efter förlossning och fokuserar även på partnerns perspektiv och roll. Den pedagogiska forskningen handlar främst om lärande och professionell utveckling inom barnmorskeprogrammet där värdet av barnmorskestudenters skriftliga dagliga reflektioner på förlossningsavdelning studeras, men också om case metodik, vilket är ett fakultetsöverskridande EQ-11 projekt. 

Senaste forskningsoutput

Silvia Escribano, Antonio Oliver-Roig, Antoni Cano-Climent, Miguel Richart-Martínez, Eva K. Persson & Rocío Juliá-Sanchis, 2020 dec, I: Research in Nursing and Health. 43, 6, s. 651-661 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anne R. Kruse, Finn F. Lauszus, Axel Forman, Ulrik S. Kesmodel, Marie B. Rugaard, Randi K. Knudsen, Eva Kristina Persson, Niels Uldbjerg & Iben B. Sundtoft, 2020 nov 11, I: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)